MNS 4150 : 1993

Үхрийн цөсний чулуу /Гиван /

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Үхрийн цөсны чулууг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх шалгаж, хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах тээвэрлэхэдтавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Монгол улсад эм биобэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1993-01-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1993-02-05
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт