MNS 4149 : 1993

Хар гавар /Пагрил/

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Хар гаврыг /зэрлэг гахайн баасыг/ эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүх бэлтгэх, хүлээн авах, түүнийг номхотгосны дараа шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавигдах шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Монгол улсад эм, био бэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1993-01-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1993-02-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт