MNS ISO 1066 : 1999

Саван - Глицериний агуулгыг тодорхойлох эзэлхүүний шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь нийлмэл найрлагатайгаас бусад ахуйн хэрэглээний савангийн глицериний агуулгыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1999-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-10-01
Ангилал: | 71.100.99 Химийн үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт