MNS ISO 937 : 1985

МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН. АЗОТЫН ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГА (МАРГААН ТАСЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь экспортын зориулалттай мах, махан бүтээгдэхүүнд агуулагдах азотын хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1985-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-07-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт