MNS ISO 7150-1 : 2006

Усны чанар. Аммонийн агууламжийг тодорхойлох. 1-р хэсэг. Хялбар ажиллагаатай спектрометрийн арга

Хамрах хүрээ

MNS ISO 7150 тоот стандартын энэ хэсэгт усан дахь аммони тодорхойлох хялбар ажиллагаатай спектрометрийн аргыг заана..

Баталсан огноо: 2006-05-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-06-15
Ангилал: | 13.060.50 Усны химийн шинжилгээ |
Төлөв: Хүчингүй болсон стандарт