MNS 6295 : 2011

Нэхмэл. Нэхмэл, сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж, худалдаж байгаа болон импортоор авч байгаа өргөн хэрэглээний нэхмэл, сүлжмэл, тэдгээрээр хийсэн оёмол хувцасны аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага, шинжлэх ба шалгах аргыг тогтооход хамаарна. Худалдаанд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын талаар хоёр талын гэрээ болон тухайн улсын тусгай нөхцөлд заагаагүй тохиолдолд С хавсралтад заасан бүтээгдэхүүнүүд энэ стандартад хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт