MNS 6293 : 2011

Зөгийн бал шинжлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь байгалийн зөгийн цэвэр балны шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээний аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-10
Ангилал: | 67.180.10 Элсэн чихэр, элсэн чихрэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт