MNS 6292 : 2011

Жимс, хүнсний ногоонд антиоксидант идэвхийг тодорхойлох спектрофотометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь жимс, хүнсний ногооны антиоксидант идэвхийг DPPH буюу 1,1-дифенил 2-пикрилгидразил урвалжийн тусламжтайгаар тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-10-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-11-10
Ангилал: | 67.050 Хүнсний бүтээгдэхүүний сорилт, шинжилгээний нийтлэг арга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт