MNS 5753 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Элгэнд хатгалт хийж эд авах шинжилгээ

Хамрах хүрээ

Элгэнд хатгалт хийж эд авах шинжилгээний үйлдлийн технологийг эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлнэ. Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-06-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт