MNS ISO 1031 : 2010

Шилмүүст төрлийн зүсмэл материал – Согог –Нэр томъёо, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Шилмүүст төрлийн зүсмэл материал – Согог – Ангилал. Олон улсын стандарт ИСО 1029- өөр ангилагдсан шилмүүст төрлийн зүсмэл материалын согогуудын тодорхойлолт ба нэр томъѐог энэхүү олон улсын стандартаар тогтооно.

Баталсан огноо: 2010-06-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-11-15
Ангилал: | 01.040.79 Модны технологи (Тайлбар толь) | 79.040 Мод, хөрөөдсөн гуалин, хөрөөдсөн банз, дүнз |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт