MNS 5750 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Цөс, нойр булчирхайн сувгийг сэтгүүрдэх дурангийн шинжилгээ

Хамрах хүрээ

Цөс, нойр булчирхайн сувгийг сэтгүүрдэх дурангийн шинжилгээний үйлдлийн технологийг эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлнэ. Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй дурангийн болон хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-06-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт