MNS 5747-2 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Хоол боловсруулах замын салстыг будаж дурандах арга

Хамрах хүрээ

Улаан хоолой, ходоод, дээд гэдэс болон бүдүүн гэдсийг дурандах явцад хоол боловсруулах эрхтний хорт хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх зорилгоор салстыг будаж дурандах шинжилгээний үйлдлийн технологийг эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлнэ. Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй дурангийн болон хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-06-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт