MNS 5744 : 2007

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар ургамлын гаралтай түүхий эдээр бэлтгэсэн биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээн авах шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-07-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт