MNS 0167 : 2012

Гахайны хэсэглэж, ангилсан мах. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь гахайн өрөөл мах, хэсэглэсэн, ангилсан, савласан мах үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх, худалдах, хэрэглэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 2012-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-01-04
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт