MNS 5743 : 2007

Эрүүл мэндийг дэмжих төрөл бүрийн цай. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар ашигт ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдээр бэлтгэсэн эрүүл мэндийг дэмжих төрөл бүрийн цайг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шалгаж хүлээн авах, шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-07-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт