MNS 6290 : 2011

Хүний эм. Эуфиллин 150 мг шахмал эм Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Эуфиллин 150 мг шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-10
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт