MNS 0163 : 1989

Сахароз

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь сахарозыг шалгах хүлээн авах, савлах, шошгилох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1989-06-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1989-09-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт