MNS 0161 : 2011

Хүний эм. Аскорутин шахмал эм. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь аскорутин шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-24
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт