MNS 0158 : 2022

Жигнэмэг. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1 Энэхүү стандарт төрөл бүрийн жигнэмэг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээн авах шаардлагыг тогтооно. 2 Төрөл бүрийн жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн, өрмөнцөр, бялуу энэхүү стандартад хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2022-12-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-01-09
Ангилал: | 67.060 Тариа буудай, буурцаг, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт