MNS 6289 : 2011

Хүний эм. Никотины хүчил 50 мг шахмал эм Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Никотины хүчил 50 мг шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-10
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт