MNS 4140 : 1992

Эрвалкор 20, 30, 50 мл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт Эрвалкор эмийг үйлдвэрлэх, шалгах хүлээн авах,шогшиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1992-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-12-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт