MNS 4135 : 1992

Шар гонтогийн өвс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт тоонолжин цэцэгтний овог /Cruciferae/-ийн Шар гонтог /Erysimum Flavum Bobr /-ын газрын дээд хэсгийг эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан түүж, бэлтгэж, хадгалж, тээвэрлэлтэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1992-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт