MNS ISO 936 : 2003

Мах, махан бүтээгдэхүүн – Нийт үнслэгийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь тахианы махыг оролцуулан бүх төрлийн мах ба махан бүтээгдэхүүний нийт үнслэгийг тодорхойлох аргыг заана.

Баталсан огноо: 2003-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-07-15
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт