MNS 4134 : 1992

Ампет бэлдмэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Ампет бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, шалгах , хүлээн авх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1992-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт