MNS 4133 : 1992

Адуу, Үхэр, сарлагийн хэвийн ийлдэс

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь адуу, үхэр, сарлагийн хэвийн ийлдсийг эмийн зориулалтаар үйлдвэрлэлд бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1992-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт