MNS ISO 931 : 2000

Ногоон банан – Хадгалах, тээвэрлэхэд тавих арга зүйн удирдамж

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Musa sp. төрлийн ногоон бананыг далайн тээвэрлэлтийн үед болон үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчдэд хүргэхийн өмнө климактерийн өмнөх үед нь хадгалах хугацааны туршид зохиомол хөргөлттэй болон хөргөлтгүй орчинд хадгалах нөхцлийг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 2000-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-12-31
Ангилал: | 67.080.01 Жимс, ногоо тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт