MNS 4132 : 1992

Үхэр, хонины хээлийн бахлуур булчирхай

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үхэр, хонины хээлийн бахлуур булчирхайг мал эмнэлгийн хяналтын дагуу эмийн зориулалтаар үйлдвэрлэлд бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1992-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт