MNS 4131 : 1992

Үхэр, гахай, адууны төмсөг

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үхэр, гахай, адууны төмсгийг мал эмнэлгийн хяналтын эмийн зориулалтаар үйлдвэрлэлд бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1992-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт