MNS 5892 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи. Хэрэх өвчний оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хуулийн хүрээнд дотрын болон зүрх судасны чиглэлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй өрхийн, дотрын, зүрх судасны болон ревматологич эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-11-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-02-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт