MNS 6288 : 2011

Хүний эм. Bикасол 0,015 г шахмал эм Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Bикасол 0,015 г-ын шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-10
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт