MNS 5735 : 2007

Хүний эм. Гликовит 0,25 г. Капсултай эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар "Гликовит" капсултай эмэнд тавих техникийн болон шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх, шаардлагыг тогтооно. Энэхүү стандартад тоосруулах аргаар хатаасан "Гликовит" капсултай эм хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-04-10
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт