MNS 5734 : 2007

Эмийн түүхий эд - Үхрийн нүдний хатаасан нунтаг. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үхрийн нүдний тоосруулах аргаар хатаасан нунтагийг шалгах, савлах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалах шаардлагыг тогтооно. "Үхрийн нүдний хатаасан нунтаг" нь Гликовит капсулт эм бэлтгэх түүхий эд болно.

Баталсан огноо: 2007-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-04-10
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт