MNS 6287 : 2011

Эмийн түүхий эд. Наранцэцгийн үндэс Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Голгэсэрийн (Asteraceae) овогт хамаарах Наранцэцгийн үндэс (Helianthus annuus L.)–ийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-10
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт