MNS ISO 874 : 2000

Шинэ жимс ба ногоо – Дээж авах

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь шинэ жимс, ногооны шинжилгээний дээж авах, олон улсын худалдааны субъектийг бий болгох, бараа бүтээгдэхүүний чанар, онцлог шинжийг тодорхойлох зэрэг аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-08-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 01.040.71 Химийн технологи (Тайлбар толь) | 67.080.01 Жимс, ногоо тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт