MNS 5714 : 2007

Хүний эм. Амтарглиц шахмал эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Амтарглиц шахмал эмийг шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-02-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт