MNS 5710 : 2007

Хүний эм. Аньсны шүүс. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар Аньсны шүүсийг үйлдвэрлэх, шинжилж, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-02-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт