MNS 5704 : 2007

Хүний эм. Метромикаден лаа Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь метромикаден лааг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-02-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт