MNS 5702 : 2007

Хүний эм. Диклоден 25 мг, 50 мг, 100 мг лаа. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь диклоден 25 мг, 50 мг, 100 мг лааг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-02-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт