MNS 5701 : 2007

Хүний эм. Парацетаден 125 мг, 250 мг, 500 мг лаа. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь парацетаден 125 мг, 250 мг, 500 мг лааг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-02-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт