MNS 5700 : 2020

Монголын уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

2.1 Монголын уламжлалт анагаах ухааны үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээг амбулаториор болон хэвтэн эмчлүүлэх хэлбэрээр үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагад хамаарна. 2.2 Энэ стандартын 2.1-д заасан эрүүл мэндийн байгууллага стандартын норматив шаардлагыг ханган, тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-07-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-16
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт