MNS 5693 : 2022

Хушны самрын идээ. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хушны самрын идээг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэх үед тавих шаардлагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2022-12-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-01-09
Ангилал: | 67.080.10 Жимс, жимсээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт