MNS ISO 6785 : 1999

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн – Салмонелл илрүүлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд салмонелл илрүүлэх аргыг тогтооно

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-25
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт