MNS 4130 : 1992

Үхрийн нүдний алим

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үхрийн нүдний алимыг мал эмнэлгийн хяналтын дагуу эмийн зориулалтаар үйлдвэрлэлд бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1992-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт