MNS 0108 : 2019

Төрөл бүрийн хиам. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь төрөл бүрийн хиам үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2019-12-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-12-13
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт