MNS 4127 : 1992

Генцихолын 0.1 г-ын шахмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Генцихолын 0.1 г шахмал эм үйлдвэрлэх, шалгах , хүлээн авах, савлах , хадгалах , тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1992-01-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-04-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт