MNS ISO 856 : 2004

Франц, Итали, Англи, АНУ-ын таримал чинжүүлэг батрашийн эфирийн тос

Хамрах хүрээ

Франц, Итали, Англи, АНУ-ын чинжүүлэг батрашийн эфирийн тосны өвөрмөц тодорхой шинж төрхийн энэ стандарт нь уг тосны чанарыг үнэлэх, хянахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2004-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-10-28
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт