MNS 0095 : 1977

Өндөг. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хүнсний хэрэгцээнд зориулж бэлтгэх идэшний өндөгийг шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1977-02-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1977-04-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт