MNS 4109 : 1991

Өвсөн гүргэмийн цэцгийн дэлбийн илтэс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар нийлмэл цэцэгтний овогт хамаарагдах Carthamus tinctorius цэцгийн дэлбийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1991-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт