MNS 4108 : 1991

Сармисны үнс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь барааны /Liliaceae/ овогт хамаарах сармисны /Allium sativum/ үнсийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаархүлээн авах, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1991-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт