MNS 5686 : 2006

Хүнсний бүтээгдэхүүнд Энтерококк тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ аргыг бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнд энтерококкыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-03-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт